KIKA408 Long-term Writing Process and Genres B (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tekstikokonaisuuden tuottaminen sekä osion valitseminen palautetta ja arviointia varten. Genreen oppimisen havainnointi.

Suoritustavat

Kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• arvioida ja hyödyntää saamaansa palautetta
• arvottaa omaa tekstiään suhteessa valittuun genreen
• viimeistellä tekstikokonaisuuden
• organisoida itsenäisesti laajan työprosessin.

Literature

  • Ks. jakso KIKA407.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item