KAOA1300 Regulations of Public Administration (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso koostuu johdantoluennoista, e-tentistä ja tentin jälkeen tehtävästä harjoitustyöstä. Johdantoluennoilla käsitellään ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteita, perustuslain valtiontalouden hoitoa koskevaa sääntelyä, valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa, kunnan taloudenhoitoa ja sen valvontaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

-

Additional information

Julkishallinnon sääntely on oikeustieteen opintojakso JHT-tutkintoa varten. JHT-erikoistumistutkinto sisältää tehtäviä julkishallintoa koskevasta sääntelystä, julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta sekä tilintarkastajan raportoinnista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä, Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. JHT-tutkinto voidaan suorittaa HT-tutkinnon jälkeen asetuksen mukaisten työkokemusvaatimusten täytyttyä.

Description of prerequisites

Kauppaoikeuden opintoja 20 op. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät ensin HT-tutkinnon suorittamiseen ja myöhemmin mahdollisesti JHT-tutkinnon suorittamiseen

Study materials

Luentomateriaali ja verkkokirja Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus – valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta WSOY 2007 https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1045917

Literature

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item