KAOA1290 Seminar of Commercial Law and Media Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson tarkoitus on tehdä 10–15 sivun pituinen seminaarialustus kauppa- tai viestintäoikeuteen liittyvästä opiskelijan valitsemasta
aiheesta. Tarkoitus on harjoitella oikeudellista tiedonhakua ja oikeudellisen ongelman analysointia. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina.

Suoritustavat

Seminaari: tarvittaessa kevätlukukausi 4. jakso

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea ja analysoida oikeudellista tietoa Internetissä olevista oikeuslähteistä ja oikeuskirjallisuudesta ja tehdä siitä kirjallisen arvioinnin.

Description of prerequisites

Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on vähintään 20 op:n suoritukset kauppaoikeudesta.

Study materials

Ilmoitetaan seminaarissa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item