KAOA1210 Information Society (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietoyhteiskuntakaaren ja 2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen pohjalta:
• Verkkoliiketoiminnan ja viestintäinfrastruktuurin sääntely, verkkokaupan kauppapaikan perustaminen, tiedonantovelvollisuus, markkinointi ja sopimusehdot.
• Sähköisen viestinnän tietosuoja: sähköinen suoramarkkinointi, mobiilipalvelut, paikkatietojen käsittely.
• Henkilötietojen käsittely, EU:n tietosuoja-asetus ja sähköinen asiointi.
• IT-liiketoiminnan sopimusten ja immateriaalioikeuksien hallinta (prof. Veikko Seppänen).

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa verkkokaupan perustamisessa ja ylläpidossa, sähköisen suoramarkkinoinnin ja mobiilipalvelujen suunnittelussa sekä henkilötietojen käsittelyssä asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Asiaa koskevat lait: Tietoyhteiskuntakaari, Tietosuoja-asetus soveltuvin osin JYKDOK:ssa: http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA210

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item