KAOA1180 Value Added Taxation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Arvonlisäverotuksen rakenne ja sisältö.Arvonlisäverolain soveltamisala.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso, 2018. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä keskeiset arvonlisäverotuksen käsitteet ja selittää niiden vero-oikeudellinen merkitys
• hahmottaa arvonlisäverokohtelu eri tilanteissa

Additional information

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Katso tarkemmat tiedot kauppaoikeuden opetusohjelmasta https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/oppiaineet/kauppaoikeus/kauppaoikeuden-opetus-2018-2019

Oppimistavoitteet ja kurssin vaatimukset: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29261&lang=fi&lvv=2018&uiLang=fi

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Juanto, L. & Saukko, P. 2014. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. 8. uud. painos sekä e-kirjana saatava, tekijät Juanto & Saukko, 8.uud painos. Talentum.
http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA180

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item