JSBY5510 Professional Skills for Specialist and Supervision Positions in the Lab (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Content

• Miten erottautua työmarkkinoilla
• Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
• Miten neuvottelen palkkani
• Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
• Työelämän joustot ja mahdollisuudet
• Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa

Completion methods

Vaadittavat opintosuoritukset:
Ennakkotehtävät, lopputehtävät, osallistuminen lähiopetukseen.
Huom. Lähiopetusta ei ole mahdollista korvata. Kurssin suorittaminen edellyttää 100 % osallistumista lähiopetukseen.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävissä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa.

Additional information

Luento-alustukset, osallistavat pari- ja ryhmätyöt
Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä.

Study materials

Ennakkotehtävä ja -materiaalit (toimitetaan 1-2 viikkoa ennen lähiopetuspäiviä)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item