JSBA7130 Project Studies (1–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Aiemmin hankitun teoriaosaamisen ja työelämäosaamisen sovaltaminen käytännön projektityössä.

Suoritustavat

Projektisuunnitelma ja tavoiteraportti, projekti, oppimisraportti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- laatia oppimistavoitteet omalle projektioppimiselle
- soveltaa aiemmin opittua teoriatietoa käytännön projektityössä
- arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimista suhteessa omiin oppimistavoitteisiin

Additional information

Suositusajankohta 3.–5. opintovuosi

Description of prerequisites

Koulutusohjelman aineopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item