ITKY126 Participation to Innovation Activity (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Voit hyväksilukea yliopiston tai ulkopuolisen organisaation järjestämään innovaatiotoimintaan osallistumistasi osaksi yleisopintojasi. Huom! Tämä koskee vain tapahtumia, josta ei voi saada kurssien osasuorituksia tai muita opintosuorituksia. Vähintään 2 päivän osallistuminen toimintaan ja raportti vastaa kahta opintopistettä.

Palauta raportti suunnittelija Katja Kuituselle (IT-TDK palvelukeskus, huone C431.5) joko paperisena tai sähköpostitse it-studyaffairs@jyu.fi . Sähköpostia käytettäessä kirjoita viestikenttään "ITKY126-kurssin raportti".

Suoritustavat

Laadi noin kahden-kolmen sivun mittainen raportti innovaatiotoimintaan osallistumisestasi. Raportissa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita: Mikä oli innovaatiotoiminnan tavoite? Mikä oli innovaatiotoiminnan aihe, kesto, kuka järjesti ja missä järjestettiin, mitä uutta opit? Missä voit hyödyntää osaamistasi? Miten voit hyödyntää innovaatiotoiminnassa hankkimaasi osaamista oman alasi työtehtävissä? Mitä merkitystä/ hyötyä innovaatiotoiminnasta on tulevaisuutesi kannalta? Oletko ajatellut esimerkiksi, että voisit hyödyntää innovaatiotoiminnassa oppimiasi asioita yritystoiminnassa? Millaisia muita taitoja/osaamista katsot saaneesi innovaatiotoiminnasta (esim. vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, verkoston rakentuminen)? Liitä raporttiisi myös kopio (sähköinen dokumentti käy) osallistumistodistuksesta tai muusta kurssin tai koulutuksen läpikäynnin todistavasta dokumentista.

Learning outcomes

Innovaatiotoimintaan perehtyminen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item