ITKY124 Working and Training in the Third Sector (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Voit lukea hyväksi vapaaehtoiskentällä tai kolmannella sektorilla suorittamiasi kursseja tai koulutuksia yleisopintoihisi laatimalla koulutuksesta raportin. Suoritetusta kurssista tai koulutuksesta tulee olla ammatillista hyötyä. Vapaaehtoiskentällä tarkoitetaan eri järjestöjä, esim. Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Maanpuolustuskoulutus, Luontoliitto ja Amnesty. 20 tuntia koulutukseen osallistumista ja koulutuksesta laadittu raportti vastaa yhtä opintopistettä, 40 tuntia koulutusta ja raportti kahta opintopistettä.

Suoritustavat

Laadi noin kahden sivun mittainen raportti koultukseen osallistumiesta. Raportissa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita: Missä kolmannen sektorin organisaatiossa olet toiminut? Kuinka kauan? Mikä on organisaation missio tms.? Mikä oli koulutuksen aihe, kesto, missä järjestettiin, mitä uutta opit? Missä voit hyödyntää osaamistasi? Voitko hyödyntää osaamistasi tulevassa ammatissasi, ja jos voit niin miten? Mitä merkitystä/ hyötyä hankkimallasi osaamisella/ ko. kolmannen sektorin organisaation tuntemisella on tulevaisuutesi kannalta? Millaisia muita taitoja/osaamista katsot saaneesi toimiessasi ko. järjestössä (esim. vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot sekä johtamisvalmiudet)? Liitä raporttiisi myös kopio (myös skannattu tai valokuvattu käy) osallistumistodistuksesta tai muusta kurssin tai koulutuksen läpikäynnin todistavasta dokumentista.

Palauta raportti suunnittelija Katja Kuituselle (IT-TDK palvelukeskus, huone C431.5) joko paperisena tai sähköpostitse it-studyaffairs@jyu.fi . Sähköpostia käytettäessä kirjoita viestikenttään "ITKY124-kurssin raportti".

Learning outcomes

Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita toimimaan aktiivisesti yhteiskunnan jäsenenä. Opiskelijan on myös hyvä oppia pohtimaan sitä, millaista ammatillista hyötyä hänelle on omasta yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item