ITKP2000 IT certifications (1–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintoihin voi sisällyttää IT-alan kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritettuja sertifikaatteja.

Suoritustavat

Kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saadut todistukset esitetään amanuenssille.

Arviointiperusteet

Opintopistemäärä määräytyy koulutuksen keston mukaan (2-3 päivää -> 1 op, 4-5 päivää -> 2 op).

Learning outcomes

IT-alan osa-alueen/osa-alueiden vähintään perustason sertifioitu osaaminen verkossa suoritetulla tai valvotulla kokeella osoitettuna.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item