ITKP113 Object-Oriented Design (0 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oliosuuntautuneesta suunnittelusta, toteutuksesta. Arkkitehtuurin perusteet. Yksityiskohtaisesta suunnittelua ja toteutusta. Esimerkkejä eri ohjelmointikielillä. Uudelleenkäytön keinoja. Mallit (patterns) apuna ohjelmistokehityksessä. UML-kuvauksen soveltaminen käytännössä.

Opetusmuodot:
Luennot ja harjoitukset.

Suoritustavat

Tentti ja harjoitukset.

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoitukset.

Learning outcomes

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:
- Ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet
- Osaa siirtyä analyysistä suunnitteluun ja suunnittelusta ohjelmointiin
- Osaa luoda sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnitelman yksinkertaisille järjestelmille
- Tuntee arkkitehtuuri- ja (suunnittelu)mallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet
- Osaa arvioida olemassa olevia suunnitelmia yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta
- Osaa soveltaa komponentteja arkkitehtuurin kuvauksen osana
- Tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana
- Osaa soveltaa UML:ää yksinkertaisteen kuvaukseen
- Ymmärtää UML-kuvausten yhteyden toteutukseen
- Osaa rakentaa oliosuuntautunetia sovelluksia

Description of prerequisites

ITKP102 Ohjelmointi 1 tai vastaava osaaminen on suositeltavaa.

Study materials

Luentomateriaali ja valittuja julkaisuja.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item