IHMJ4001 Interview in research (2 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Content

Keskusteluluentoa tutkimushaastattelun suunnittelusta, tutkimusotteista, otantatyypeistä, aineistotyypeistä, haastattelumenetelmistä ja aineistojen valmistelusta analyysiin. Keskusteluluennolla viedään eteenpäin sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen menettelyyn sisältyviä toimintatapoja näitä kahta eri näkökulmaa toisiinsa rinnastaen. Kurssilla tehdään ryhmissä kaksi harjoitusta luentoihin perustuen: tutkimushaastattelun suunnittelu ja tutkimushaastattelun tekeminen. Luentoja noin 3 tuntia ja harjoituksia 4 tuntia ja harjoitusten purkua yhdessä noin 3 tuntia. Harjoituksissa voidaan käyttää opiskelijoiden omiin tutkimuksiin sisältyviä haastatteluteemoja.

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item