HYTY1102 Workplace Learning (1–15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija työskentelee opintojaan vastaavissa tehtävissä kotimaassa ja kirjoittaa raportin.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso. Työskentely ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi tehdään raportin pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
- osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
- kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item