HYTP1100 Digital photo editing (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Digitaalisen kuvan ominaisuudet, kuvan perusmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla, kuvien käsittely ja julkaisu erilaisille alustoille, kuvamanipulaation alkeet.

Suoritustavat

Luennot, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisen kuvan perusominaisuudet
- hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla
- hallitsee kuvamanipulaation alkeet
- osaa valita erilaisiin kuvankäsittelytehtäviin sopivat menetelmät
- osaa muokata kuvia verkko- ja painojulkaisua varten

Study materials

Verkko-oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item