HYTP1002 Basics of information and communication technology 2 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Toimisto-ohjelmistojen edistynyt käyttö. Digitaalisen kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin alkeet. Verkkosivujen luominen.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee tutkielmissa tarvittavat toimisto-ohjelmistojen käyttötaidot
- hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin alkeet
- osaa laatia verkkosivut verkkosisällönhallintajärjestelmällä
- osaa arvioida ja kuvata omaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan

Study materials

Verkko-oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item