HYTA1300 Video production (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Videotuotannon suunnittelu, käsikirjoittaminen, videokuvaus, äänitys ja videoeditointi. Projektityöskentelyn perusteet.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee videotuotantoprosessin kokonaisuuden suunnittelusta julkaisuun
- tuntee videotuotannon käsitteistöä ja tekniikoita
- hallitsee videokuvauksen ja videoeditoinnin perusteet
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Study materials

Verkko-oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item