HISA514 Individual and Economy (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ihmisen taloudelliseen toimintaan historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa eriäviä talouden kehityskulkuja
- ymmärtää ihmisen taloudellisen toiminnan vaikutuksen yhteiskunnan ja kulttuurin kehitykseen
- osaa tarkastella talouden kehitysmekanismeja myös yksilön näkökulmasta

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan seuraavasta listasta 4 op:n arvosta kirjallisuutta.

Literature

  • Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990) (3 op)
  • Diamond, Jared., Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (2003) (1 op)
  • McCloskey, Deirdre N., Bourgeois Dignity: Why Economists Can’t Explain the Modern World (2010) (3 op)
  • Fogel, Robert William, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World (2004) (1 op)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item