HISA414 History of Social Structures (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalisiin rakenteisiin sekä materiaalisten ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden merkitykseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa analysoida sosiaalisia rakenteita ja niissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä
- osaa arvioida materiaalisten tekijöiden merkitystä eri aikakausien yksilöille ja yhteisöille
- ymmärtää ravitsemuksen, terveyden ja kuolleisuuden välisiä yhteyksiä pitkällä aikavälillä

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Earle, Rebecca, The Body of the Conquistador: Food, Race and the Colonial Experience in Spanish America, 1492-1700 (2012)
  • Braudel, Fernand, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Vol. I: The Structure of Everyday Life. The Limits of the Possible (1992)
  • Floud, Roderick, Fogel, Robert W., Harris, Bernard & Hong, Sok Chul (eds.), The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in Western World since 1700. (2012)
  • Kaelble, Hartmut, The European Way: European Societies during the Nineteenth and Twentieth Centuries (2004)
  • Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880 – 1920 (2001)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item