HISA412 Gender History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sukupuoleen kategoriana, ilmiöiden sukupuolittuneisuuteen sekä sukupuoleen suhteessa muihin luokitteluihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa eritellä kulttuurin, vallan, väkivallan ja talouden sukupuolittuneisuutta eri aikakausina
- tunnistaa sukupuolen rakennettuna sosiokulttuurisena kategoriana ja välineenä, jonka kautta historian ilmiöitä arvioidaan
- ymmärtää sukupuolen ja muiden yhtäaikaisten luokittelujen merkityksen (intersektionaalisuus) erilaisissa historiallisissa konteksteissa

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Ahlbäck, Anders, Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and masculinity in Finland, 1917–39 (2014)
  • Mangan, J. A., ”Manufactured” Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism. (2013)
  • Frigren, Pirita, Kotisatamassa : merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa (2016). Saatavilla elektronisena julkaisuna.
  • Ågren, Maria, Domestic secrets: women & property in Sweden, 1600-1857 (2009)
  • Markkola, Pirjo, Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860 – 1920 (2002)
  • Munns, Jessica, Richards, Penny, Gender, Power and Privilege in early modern Europe (2003)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item