HISA223 Political Culture (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään poliittisen kulttuurin rakenteisiin ja merkitysyhteyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa vertailla poliittisia kulttuureja ajallisissa ja paikallisissa merkitysyhteyksissään
- ymmärtää kontekstin merkityksen poliittisen kulttuurin analyysissa
- tunnistaa poliittisen kulttuurin rakenteet ja osaa eritellä niitä

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Cannadine, David, Ornamentalism (2001)
  • Collini, Stefan, Whatmore, Richard & Young, Brian (eds.), History, Religion, and Culture. British Intellectual History 1750-1950 (2000)
  • Kershaw, Ian (toim.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison (1997)
  • Katajala, Kimmo (toim.), Northern Revolts. Medieval and early modern Peasant Unrest in the Nordic Countries (2004)
  • Hardtwig, Wolfgang, Politische Kultur der Moderne (2010)
  • Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation: A History of the United States (Brief 6th ed., 2003)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item