HISA015 Approaches to History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen keskeisimpiin näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo kurssilla ja kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat
- tietää keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
- ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
- tuntee historiantutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item