HISA014 Primary Sources in History (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen lähteisiin ja lähdekritiikin perusperiaatteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo kurssilla ja kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
- ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
- on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
- hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
- osaa auttavasti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä.

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item