GERS1006 Ageing Through the Ages (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Gerontologisen tutkimuksen kehityspiirteet eri aikakausina
Gerontologiset mallit ja teoriat eri aikakausina
Väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät eettiset kysymykset eri aikakausina ja eri kulttuureissa
Tulevaisuuden gerontologian haasteet

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan mm. omalle työlle aihe (2 tuntia).
Kirjallisuuteen perustuva suullinen seminaariesitys.
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (10 tuntia).

Arviointiperusteet

Seminaariesitys 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa arvioida gerontologian tieteenalan kehitystä eri aikakausina
• osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten, vanhenemisen ja vanhenemisen tutkimuksen välisiä yhteyksiä
• osaa kriittisesti arvioida ja osallistua väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Additional information

Syyslukukausi

Study materials

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssilla

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item