GERS1005 Research Article Seminar (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun tutkimusartikkelin referointi ja kriittinen analysointi.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen avausluentoon (2 tuntia) ja seminaareihin (18 tuntia)
Tieteellisen esitelmän valmisteleminen ja pitäminen alkuperäisartikkelin pohjalta

Arviointiperusteet

Esitys 80 %, tieteelliseen keskusteluun osallistuminen 20 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kriittisesti analysoida tieteellisten artikkeleiden rakennetta ja sisältöä
• osaa kriittisesti arvioida tieteellisissä artikkeleissa käytettyjen menetelmien ja tulosten luotettavuutta
• osaa tehdä johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista ja arvioida kriittisesti niiden yleistettävyyttä
• osaa pitää tiivistetyn tieteellisen esityksen tutkimusartikkelin pohjalta ja käydä kriittistä tieteellistä keskustelua

Additional information

Syyslukukausi

Study materials

Opiskelija valitsee kansainvälisen, englanninkielisen alkuperäistutkimusartikkelin, johon hän huolellisesti tutustuu ja josta hän valmistelee ja pitää suullisen esityksen. Esityksessä tiivistetään artikkelin pääkohdat.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item