GERS1004 Special Issues in Psychosocial Aging (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ympäristö ja vanheneminen
Kognitiivinen toimintakyky
Muistisairaudet
Masennus
Yksinäisyys
Elämänkaaren merkitys iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnille
Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan omalle työlle aihe (1 tunti).
Itsenäisesti tehty kirjallinen tehtävä valitusta aihealueesta.
Työn suullinen esittäminen ja paneelikeskusteluun osallistuminen seminaarissa
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (yhteensä 11 tuntia).
Opponenttina toimiminen.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 80 %, suullinen esitys 10 %, opponointi 10 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa arvioida ympäristön ja terveyden välisten yhteyksien monimuotoisuutta vanhuudessa
• osaa arvioida keskeisimpiä muistisairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä osaa hyödyntää ajankohtaista tutkimustietoa muistisairauksien ehkäisystä iäkkäiden terveyden edistämisessä
• osaa arvioida ikääntymiseen liittyviä psykososiaalisia tekijöitä ja niiden vaikutuksia iäkkään henkilön toimintakykyyn ja hyvinvointiin
• osaa arvioida identiteetin ja elämänhistorian merkityksen vanhuudessa
• osaa käydä tieteellistä keskustelua vanhenemiseen liittyvistä teemoista

Additional information

Kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item