GERS1003 Special Issues in Biological and Physical Aging (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ikääntymistä säätelevät biologiset mekanismit
Kudosten ja elinjärjestelmien ikääntyminen
Fyysinen aktiivisuus ja ikääntyminen
Kaatumiset ja ikääntyminen
Liikunta ja syöpä

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan omalle työlle aihe (1 tunti).
Itsenäisesti tehty kirjallinen tehtävä valitusta aihealueesta.
Työn suullinen esittäminen ja paneelikeskusteluun osallistuminen seminaarissa.
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (yhteensä 11 tuntia).
Opponenttina toimiminen.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 80 %, suullinen esitys 10 %, opponointi 10 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää elimistön biologisten muutosten ja iäkkäiden toimintakyvyn välisiä yhteyksiä
• osaa arvioida fyysisen aktiivisuuden merkitystä toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä iäkkäillä ihmisillä
• osaa käydä tieteellistä keskustelua vanhenemiseen liittyvistä teemoista

Additional information

Syyslukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item