GERS1002 Epidemiology of Aging (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ikääntymisen epidemiologinen tutkimus
Sairastavuus ja komorbiditeetti
Terve vanheneminen
Elämänkulun epidemiologinen tutkimus
Vanhenemisen keskeiset biomarkkerit
Epidemiologinen tutkimus hyvinvoinnin ja terveyspolitiikan edistäjänä

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää ikääntymisprosessia käyttäen epidemiologisia lähestymistapoja
• osaa arvioida ja valita gerontologian tutkimustavoitteiden näkökulmasta erilaisia tutkimusstrategioita ja tutkimusasetelmia
• osaa selittää geriatristen sairauksien etiologiaa ja epidemiologiaa ikääntymistutkimuksen näkökulmasta
• osaa kriittisesti analysoida vanhuuden toimintakyvyn arviointimenetelmiä
• osaa arvioida tieteellisen tiedon sovellettavuutta vanhojen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen

Additional information

Kevätlukukausi

Literature

  • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (610 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item