FTES1005 Laboratory Course on Physiotherapy Research (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laboratiivinen tutkimusprosessi

Suoritustavat

Luento ja demonstraatiot 12 tuntia
Menetelmien käytön harjoittelu
Pienimuotoisen tutkimusasetelman suunnittelu pienryhmissä, harjoitustyön toteuttaminen, raportin laatiminen
Seminaari 6 tuntia

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• valita tutkimusongelman ratkaisun kannalta soveltuvan ja keskeisen mittausmenetelmän
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tutkimustehtävän, jossa käytetään yhtä tai useampia mittausmenetelmiä
• arvioida mittausten toistettavuutta

Additional information

2. vuosi, syyslukukausi

Description of prerequisites

KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä

Study materials

Welk, G.J. (toim.) 2002. Physical activity assessments for health-related research. Champaign, IL: Human Kinetics. (ss. 19-34, 107-210) (120 s.)
Horvat, M., Block, M.E. & Kelly, L.E. 2007. Developmental and adapted physical activity assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. (243 p.).
Shephard, R.J. & Tudor-Locke, C. 2016. The Objective Monitoring of Physical Activity: Contributions of Accelerometry to Epidemiology, Exercise Science and Rehabilitation. Springer (383 s.)
Jewell, D.V. 2014. Guide to evidence based physical therapist practice. 3. painos. Sudbury, MA: Jones & Bartlett. (434 s.)
Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H. A. & Strömme, S. B. 2003. Textbook of work physiology. Physiological bases of exercise. 4. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (656 s.)
ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 2013. American College of Sports Medicine. 9. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. (480 s.)
Winter, D. A. 2009. Biomechanics and motor control of human movement. 4. painos. Hoboken, NJ: Wiley. (384 s.)
Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscle: http://www.seniam.org/
Robertson, D.G.E., Caldwell, G.E., Hamill, J., Kamen, G. & Whittlesey, S.N. 2014. Research Methods in Biomechanics. 2. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (440 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item