FILY028 Ethics and Economics (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Perinteisten eettisten teorioiden rooli taloustieteen peruskäsitysten kriittisessä arvioinnissa
- Etiikan rooli hyvinvoinnin ja tehokkuuden mittaamisessa

Suoritustavat

Kirjatentti tai tentaattorin kanssa erikseen sovittava kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen 80 %, hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan vähintään 50-prosenttinen onnistuminen.

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa filosofisen etiikan teorioiden ja käsitteiden yhteydet talousteoriaan ja kykenee käsittelemään erilaisia ratkaisuja eettisiin ongelmiin. Opiskelija kykenee kuvaamaan eettisen ulottuvuuden talouteen liittyvissä kysymyksissä ja arvioimaan tavanomaisten ratkaisujen arvoa.

Literature

  • Sen, Amartya: On Ethics and Economics
  • Wight, Jonathan B.: Ethics in Economics. An Introduction to Moral Frameworks

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item