FILA410 Social Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.

Suoritustavat

Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.

Study materials

Valitaan kaksi teosta seuraavista:

Parijs, P. van: Real Freedom for All

Barry, B.: Why Social Justice Matters

Griffin, J.: Well-Being

Margalit, A.: Decent Society

Wollf, J. & A. De-Shalit: Disadvantage

Pehkonen, A. & M. Väänänen-Fomin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item