FILA406 Environmental Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).

Suoritustavat

Luennot ja niihin liittyvän opettajan määrittämän lukemiston tenttiminen, tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Vähintään 80% luennoista osallistuttava (luentovaihtoehdossa).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja tunnistaa ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.

Study materials

Kirjatentissä suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista:

Hourdequin, M.: Environmental Ethics from Theory to Practice

Gardiner, S., S. Caney, D. Jamieson & H. Shue (eds.): Climate Ethics: Essential Readings (e-kirjana)

Oksanen, M.: Ympäristöetiikan perusteet

Aaltola, E. (toim.): Johdatus eläinfilosofiaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item