FILA164 Epistemology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään kysymyksiä siitä, miten tietoteoreettinen keskustelu on kehittynyt:

- Miten tietämistä on analysoitu?
- Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
- Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
- Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
- Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

Suoritustavat

Luentokuulustelu ja kirjallisuuskuulustelu, tai kirjallisuuskuulustelu, tai kirjallinen työ

Avoin yliopisto:
Kirjalliset tehtävät pohjautuen kirjallisuuteen ja luentoihin suoritetaan tehtävänannon mukaisesti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen 80 %, hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan vähintään 50-prosenttinen onnistuminen.

Avoin yliopisto
Kirjallinen työ arvioidaan arvosanalla hylätty, tai 1-5.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
- tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
- osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
- kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
- osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat

Literature

  • Lammenranta, Markus: Tietoteoria; ISBN: 951-662-572-X
  • Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. Gaudeamus. (myös e-kirjana); ISBN: 978-952-495-396-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item