ESPP071 History of Spanish Literature (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuudesta.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjankielisten maiden kirjallisuushistorian suuret linjat.
- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset ja tärkeimmät kirjailijat.

Study materials

P. CORREA, Historia de la literatura española, ISBN: 84-85786-81-5; ja VILLAR RASO, Historia de la literatura hispanoamericana, ISBN: 84-7711-105-0. Oheislukemistoksi suositellaan: T. TUULIO, Espanjan kirjallisuuden historia, ISBN: 951-662-330-1.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kolmesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista: ANÓNIMO: La vida del Lazarillo de Tormes, M. DE CERVANTES, Don Quijiote de la Mancha (opettajan ohjeiden mukaan); P. CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño; B. PÉREZ GALDÓS, Nazarín, ANTONIO MACHADO: Campos de Castilla, M. DE UNAMUNO, San Manuel bueno, mártir; RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo; PÍO BAROJA: Fantasías vascas; M. VARGAS LLOSA, Los cachorros; A. ROA BASTOS, Hijo de hombre, G. GARCÍA MÁRQUEZ, El coronel no tiene quien le escriba.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item