ESPP061 Spanish History (3–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiasta.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet, keskeiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.
- tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen

Study materials

Kirjatentti. ROLDÁN, J.M. Historia de España, ISBN: 84-85786-64-5; ja espanjankielistä Amerikkaa koskeva artikkelikokoelma opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item