ESPP051 History of Spanish and Spanish Linguistics (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot espanjan kielen kehityksesta ja kielitieteen tärkeimmistä käsitteistä.

Suoritustavat

Tenttisuoritus tai verkkotentti.

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

tuntee espanjan kielen kehityksen ja tärkeimmät muutokset latinasta nyky-espanjaksi.
tunnistaa ja ymmärtää kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä.
tuntee kielitieteen tärkeimmät peruskäsitteet ja terminologian sekä espanjalaisen kielitieteellisen tutkimuksen vaiheet.

Study materials

LAPESA, R, Historia de la lengua española, ISBN: 84-249-0072-3; ja LAMIQUIZ, V. Lingüística española, ISBN: 84-600-5872-7, opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item