ESPP041 Practical Spanish (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin; luetun ymmärtämisen tentti; 5 hyväksyttyä kuullun ymmärtämisen harjoitusta.

Arviointiperusteet

Opettajan arviointi suullisesta taidosta. Osiot kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot vaikuttavat myös arvosanaan.

Learning outcomes

Opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista vaivattomasti ja hallitsee erilaisia tekstinymmärtämisstrategioita.
Opiskelijan espanjankielinen suullinen ilmaisu ja sanaston laajuus kehittyy kurssin aikana.
Kielenoppija tuntee erilaisia malleja ohjata keskustelua.

Study materials

Harjoitusmoniste ESPP041C

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item