ESPP031 Writing Skills I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Suoritustavat

Tenttisuoritus
Opiskelija suorittaa myös 5 hyväksyttyä kirjoitusharjoitusta.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu.

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%.
Kertauskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa kieliopillisesti oikeita espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Additional information

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä ja kirjalliset tehtävät.

Study materials

Harjoitusmoniste ESPP031/A031

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item