ESPP021 Spanish Pronunciation (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.
Kielistudiossa suoritettavia ääntämisharjoituksia. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista.

Suoritustavat

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen
Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Kertauskuulustelu jossä ääntämista arvioidan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit, vocaalit ja elokuution sujuvuus)

Kokonaispistemäärä prosentteina maksimipistemäärästä ja arvosana:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää standardiespanjaa hyvin ja tuntee espanjan kielen äännerakenteen.

Study materials

Curso de fonética y fonología españolas. Harjoitusmoniste nº P021/A021

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item