ESPA092 Recent History of Latin America and Modern Society in Latin America (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee espanjalaisen Amerikan kehityksen. Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.
Opiskelijalla on yleiskäsitys Latinalaisen Amerikan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.
Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet latinalaisamerikkalaisissa teksteissä.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Study materials

J. DEL ALCÁZAR, Historia actual de América Latina, 1959-2009, ISBN: 9788499859514; C. MALAMUD, América Latina, siglo XX: La búsqueda de la democracia, ISBN: 84-7738-144-5; T. HALPERIN, Historia Contemporánea de América Latina, ISBN: 9788420676135,opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item