ESPA051 Modern and Spoken Spanish (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee espanjan nykykielen erityispiirteitä ja tunnistaa eri kielialueiden eroja.
Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kurssin Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä suoritus.

Study materials

W. BEINHAUER, El español coloquial, ISBN:84-249-0765-5; E. CASCÓN, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, ISBN:978-84-9848-532-5; A. BRIZ, El español coloquial: situación y uso, ISBN:847635228X; C. E. KANY, Sintaxis hispanoamericana, ISBN:84-249-0387-0. Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item