ESPA041 Oral Skills (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskustelu sovituista aiheista ja keskustelun ohjaamisen harjoituksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Opettajan arviointi suullisesta taidosta (espanjan kielen hallinta, johon kuuluu sujuvuus, sanaston ja rakenteiden hallinta, 80%, ja peruskommunikaatiostrategiat, aktiivinen kuuntelu, toisen sanomiseen reagointi, kyky perustella omia mielipiteitä, 20%), ja keskustelun ohjaamisen taidoista

Learning outcomes

Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi kommunikaatiotilanteen vaatimalla tavalla.
Opiskelija osaa soveltaa opetustilanteeseen perusopinnoissa opittuja keskustelunohjausmalleja.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Suullinen taito ja tekstiymmärrys -kurssin suoritus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item