ERIS356 Practicum: Planning, Implementing and Developing Interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kolmiportainen tukijärjestelmä, pedagogiset asiakirjat, tutkiva opettajuus, vertaisoppiminen

Suoritustavat

Opetusharjoittelu, oppimistehtävät, seminaari

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, opetusharjoittelu, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- analysoida, suunnitella ja toteuttaa oppilaskohtaisia arviointeja
- suunnitella ja toteuttaa opetusta kolmiportaiseen tukimalliin pohjaten
- arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja soveltaen oppija- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item