ERIS3500 Practicum: Working as a consultative early childhood special education teacher (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

kolmiportaisen tuen järjestelmä ja sitä vastaavat käytänteet varhaisvuosien erityiskasvatuksessa
kokonaisvaltainen lähestyminen tuen tarpeeseen
monialainen yhteistyö ja konsultatiivinen työote

Suoritustavat

harjoittelu, raportointi ja seminaarit

Arviointiperusteet

harjoittelu, aktiivinen osallistuminen seminaareihin, harjoitteluraportti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

*hahmottaa konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden,
*hahmottaa kolmiportaisen tuen järjestelmän toteuttamisen esiopetuksessa ja siirtymässä perusopetukseen
*arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja soveltaen inklusiivisia, lapsi- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Description of prerequisites

Harjoittelu ERIA3509 / ERIA268 tulee olla suoritettuna.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item