ERIS3009 Elective Advanced Practicum: Teaching Practice (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, työyhteisö ja organisaatio, monialainen yhteistyö , lait ja normit, arvot ja eettiset periaatteet

Suoritustavat

Harjoittelu, raportointi ja seminaarit

Arviointiperusteet

Harjoittelu, aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, harjoitteluraportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*kehittää edelleen opettajuuttaan tutkivana ja kokeilevana erityisopettajana
*tuoda esiin ammatillista osaamistaan erilaisten monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
*analysoida opettajan ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item