ERIP110 Developing Professional Growth (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

ammattietiikka,
ammatillinen kasvu,
lainsäädäntö ja
ryhmäkohtaiset sisällöt

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-analysoida erityisopettajan työn keskeisimpiä ammatilliseettisiä perusteita
-tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sekä kehittää ammatillista osaamistaan kokemukselliseen, teoreettiseen ja tutkimustietoon pohjaten
-arvioida kriittisesti kasvatus- ja oppimisympäristöjen käytäntöjä sekä kehittää niitä yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item