ERIA1070 Assessment and support of speech, fine and gross motor skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

motoriikan osa-alueiden kehityksen pääpiirteet ja niissä ilmenevät vaikeudet kuten artikulaatiohäiriöt ja motorisen oppimisen vaikeudet
motoriikan osa-alueiden näyttöön perustuvat tukemisen keinot

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

*tunnistaa ja arvioida motorikan osa-alueiden oppimisen vaikeuksia ja siihen liittyviä liitännäisongelmia
*suunnitella ja toteuttaa perustellen motoriikan eri osa-alueita tukevaa opetusta

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item