EKTA2002 Ethics – The Basics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Hyvä elämä ja hyvinvointi
- Arvot ja normatiivisuus
- Hyvä ja paha
- Reflektiivinen elämä

Suoritustavat

Luento- ja kirjallisuustentti, verkkotentti

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot sekä kirjalliset tehtävät TAI tentti. TAI verkkolukupiiri.

Arviointiperusteet

Pisteistä vähintään 50 % vaaditaan läpäisyyn

Avoin yliopisto:
Kirjallinen työ tai tenttisuoritus tai aktiivinen osallistuminen

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät hyvää elämää sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä etiikkaa koskevat käsitykset. Hän kykenee myös erittelemään, millaisista aineksista nämä käsitykset koostuvat ja millaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia ihmisillä on hyvän elämän tavoittelussa niin yksilöinä kuin yhteisöissä.

Literature

  • Tiberius, V.: The Reflective Life
  • Gaita, R.: A Common Humanity

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item