ANTP034 Tradition of the Ancient World 2 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

perehtyminen tenttikirjallisuuteen

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee länsimaisen kirjan historiaa
- tuntee keskiajan kirjahistoriaa ja käsikirjoitustutkimusta,
- hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta ja tekstikritiikistä.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista.

Literature

  • REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars (3. tai sitä myöhempi laitos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item