ANTP033 Tradition of the Ancient World (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentokurssi:
luennot, harjoitukset, demonstraatiot kirjastossa, lopputentti
Kirjatentti:
perehtyminen tenttikirjallisuuteen

Suoritustavat

Luentosarja tentteineen tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee keskiajan kirjahistoriaa, paleografiaa ja käsikirjoitustutkimusta,
- hänellä on käsitys latinalaisen kirjoituksen historiasta antiikista uuden ajan alkuun,
- hän tuntee erityisesti karolingisen minuskelin ja goottilaisen kirjoituksen,
- hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta

Literature

  • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item