ANTP032 Greek and Roman Rhetoric (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin retoriikka

Suoritustavat

Kirjatentti

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija pystyy kertomaan antiikin retoriikan kehityksestä ja suuntauksista ja niiden tärkeimmistä edustajista,
- tunnistaa retorisia tehokeinoja.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista

Literature

  • The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson; s. 59–260 ja 291–298).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item